Wyślizgnięty dysk – leczenie i rozpoznanie

Do najczęstszych i najbardziej uciążliwych dolegliwości dotykających naszych kręgosłupów jest wyciek substancji z jądra dysku. Poniższy artykuł omawia przyczyny, rozpoznanie i leczenie tej przypadłości.

Przyczyny

Dyski to części kręgosłupa wypełniające przestrzenie między dwudziestoma sześcioma kręgami, które go tworzą. Sytuację, w której substancja wypełniająca dysk wycieka na zewnątrz w medycynie określa się jako wyślizgnięty dysk. Co dokładnie powoduje tę niemiłą komplikację? Jest nią pęknięcie pierścienia, który osłania wnętrze dysku. Gdy ma to miejsce, nic nie powstrzymuje substancji z jądra przed rozlaniem się.

Objawy

Rozlana substancja nieuchronnie wywrze nacisk na napotkane przez siebie nerwy. Z tego powodu wyślizgnięty dysk musi objawiać się poprzez takie symptomy jak ból, mrowienie, osłabienie, odrętwienie czy wreszcie rwa kulszowa.

Ból bólowi nierówny. Aby rozpoznać, czy aby na pewno dotyka nas wyślizgnięty dysk, trzeba sprawdzić, jakiego bólu dokładnie doświadczamy. Ból sam w sobie może być objawem zasadniczej większości schorzeń kręgosłupa. To jego specyfika decyduje o tym, z czym dokładnie mamy do czynienia. Ból ostry i tępy łączący się z osłabieniem czy mrowieniem w konkretnych okolicach to niemal na pewno omawiany problem.

Leczenie

Bardzo często zdarza się, że na wyślizgnięty dysk lekarz zaleci po prostu odpoczynek. Problem w takiej sytuacji ustąpi z czasem i nie powinien już powracać. Jest to najczęściej spotykana metoda leczenia. Drugą stroną tej skrajności jest należąca do wąskiego grona wyjątków interwencja chirurgiczna. Dotyczy ona jedynie najostrzejszych przypadków, których inne metody nie poskromią.

Bardzo często zalecana jest także fizykoterapia. W jej ramach za pomocą dobranych do indywidualnego przypadku ćwiczeń pacjentowi przywraca się zdrowie i poprawne funkcjonowanie dotkniętego przypadłością dysku.